Personal

Örjan Swahn, leg.psykolog och leg.psykoterapeut, har arbetat med funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna i 30 år. 1990 arbetade han vid professor Lovaas klinik för behandling av barn med autistiskt syndrom vid University of California at Los Angeles. Denna klinik är världsledande beträffande behandling vid autistiskt syndrom. Örjan har under många år ägnat sig åt handledning, konsultation och undervisning i Sverige speciellt med inriktning på beteendestörning, kommunikationsträning samt autistiskt syndrom.

Cynthia Kronvall Swahn är fritidspedagog och har arbetat sedan 1990 med personer i olika åldrar inom LSS, personkrets1. Hon har arbetat tillsammans med Örjan sedan 1994. Hon är föreståndare för båda gruppboendena och daglig verksamhet, inom företaget.

 

Foto på Örjan Swahn
Intervju med Örjan
 Namn: Örjan Swahn
 Titel Leg. Psykolog & Leg. Psykoterapeut
 Verkst&au
 Tele: 018-513440
 E-post: 


Foto på Robin Kronvall
 Namn: Robin Kronvall
 Titel Ekonomiansvarig
 Tele: 0704-614738
 E-post: robin.kronvall@habiliteringsinsats.se


Foto på Aria Aresti
 Namn: Aria Aresti
 TitelChefsekreterare
 Tele: 0707-830909
 E-post: sekreterare@habiliteringsinsats.se


Foto på Cynthia Kronvall Swahn
 Namn: Cynthia Kronvall Swahn
 Titel Fritidspedagog
 Föreståndare f&oum
 Tele: 018-513440
 E-post: 


Foto på Kristina Spence
 Namn: Kristina Spence
 TitelLeg. Psykolog
 Tele: 070-091 22 55​
 E-post: kristina.spence@habiliteringsinsats.se