Boende

Våra gruppbostäder

Habiliteringsinsats är ett privatägt aktiebolag som erbjuder personer med komplexa och ibland väldigt svåra beteendeproblem stöd, vård och utbildning mot ett mer självständigt liv. Arbetet på Habiliteringsinsats i Uppsala AB präglas av kontinuitet, struktur och kvalitet. Vår grundsyn är att alla individer kan utveckla färdigheter som innebär en ökad livskvalitet. Vår verksamhet främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att utifrån sina individuella förutsättningar leva och delta som övriga samhällsmedborgare. Upptagningsområdet är rikstäckande och våra samarbetspartners och kunder är kommuner, landsting och privatpersoner. Vi har erfarenhet och kunskap till att jobba med personer som är autistiska och utvecklingsstörda i alla åldrar. Vi erbjuder konsultation och föreläsningar till personalgrupper och olika yrkesgrupper samt enskild terapi till den som önskar.

På våra gruppbostäder och daglig verksamhet utvecklar vi och främjar kommunikation (PECS), personlig utveckling mot självbestämmande och social träning.

 

Daglig verksamhet

Vi håller till i centrala Uppsala ( snett mitt emot Kvarnen huset) på st: pers gatan 39 A. För den som reser med tåg är det endast fem min gångavstånd från centralstationen. Vi har 5 st platser där vår personal åker in med våra boenden. Vid grupp- och individanpassar innehållet efter var och ens behov. Stor vikt läggs vid socialträning.

Föreståndare för daglig verksamhet: Cynthia Kronvall Swahn