IBT

Habiliteringsinsats har en psykologmottagning i centrala Uppsala där vi tar emot klienter för beteendeterapi, handledning, konsultverksamhet och enskild samtalsterapi med KBT-inriktning med inslag av mindfulness och ACT. Våra kunder är kommuner, landsting samt privatpersoner och -företag. Habiliteringsinsats driver också två gruppboenden för klienter som omfattas av LSS,  samt daglig verksamhet för dessa brukare.