Samarbetsformer

Ett team bildas kring barnet. Teamet består av alla som arbetar med barnet, dvs föräldrar, syskon, släktingar, förskolepersonal, personal på korttidshem, assistenter, m.fl. samt en seniorterapeut.

Teamet träffas regelbundet ca en ggr / vecka för att diskutera hur träningen fortskrider och vad barnet bemästrat, vilka övningar som är aktuella och hur dom i detalj ska utföras. Som arbetsredskap ska en pärm finnas där alla övningar finns beskrivna och där man fortlöpande dokumenterar hur det går.

Alla som tränar barnet ska lätt kunna se hur övningarna utförs och hur det fungerade vid de senaste träningstillfällena.

Där registreras och summeras också träningstiden. Barnet ska vara med vid teammöten så man lätt kan titta på aktuella situationer.

På behandlingsmöten, med jämna mellanrum, träffar teamet psykologen, som är ytterst ansvarig för behandlingen, då man diskuterar frågor och ev. problem samt hur träningen ska gå vidare.