Hur arbetar vi?

Gemensamt för all träning och behandling vi på vårt företag ger funktionshindrade barn är att vi delar in all inlärning i små uppnåbara steg. Barnet ska lyckas! Det hjälper vi barnet göra genom så kallad ”felfri inlärning”, vilket innebär att vi noga avväger vilken nivå på utmaning som är rätt i varje givet ögonblick. Barnet ska uppleva inlärningen som lustfylld, för att kunna gå framåt. Varje litet framsteg belönas, och detta kan göras på många olika sätt.

Vi tränar allt som barnet behöver och som ökar barnets självständighet. Allt sker i samförstånd med barnets föräldrar. Träningen utförs med fördel av olika personer som vistas nära barnet – personal såväl som familjemedlemmar – och därför läggs tonvikten vid handledningen hos oss på utbildningen av dem som tränar barnet.

Meningen med träningen är att kunskaperna ska generaliseras så mycket som möjligt och att barnet ska ha nytta av dess effekt i verkliga livet. Därför är det viktigt att successivt föra ut träningen i vardagen och använda den i barnets samspel med andra.

En del av våra klienter kommer hit en eller några gånger, och andra kommer regelbundet under flera år. Exempel på områden vi ofta hjälper till med är kommunikationsträning, inlärningstekniker samt fokus på särskilda, ofta plötsliga och tillfälliga, problemområden såsom utåtagerande beteenden, självskadande beteenden eller beteenden som på annat sätt förhindrar en positiv utveckling hos barnet.

All den handledning och terapi som erbjuds på Habiliteringsinsats vilar på inlärningsteoretisk grund. Då många av våra klienter har diagnos utvecklingsstörning och/eller autism, är en stor del av vår verksamhet inriktad på Intensiv Beteendeterapi (IBT), vilket har visat sig ge stor effekt vid just dessa funktionshinder.

Här skriver vi ”barnet”, men metoderna vi använder går lika bra att använda oavsett ålder på klienten.

Om du vill läsa mer om IBT, klicka på länkarna som heter ”att lära sig lära”, ”behandlingens upplägg” samt ”behandlingens omfattning” osv.