Behandlingens innehåll

Behandlingen är individuellt utformad, men vetenskapligt utvärderad. Tonvikten läggs först vid enskild träning i en strukturerad inlärningssituation.

Starten innehåller övningar för att träna imitation, grundläggande matchning och sortering. I början tränas barnet individuellt men så fort barnet har bemästrat en kunskap ska den överföras till andra miljöer och människor, generaliseras.

Målet är sedan att öka samspelet med andra barn och vuxna i allt mer normala miljöer. Barnen stimuleras och tränas för att om möjligt utveckla verbalt språk eller ett alternativt kommunikationssätt.