Behandlingens omfattning

För att uppnå ett gott resultat bör barnet tränas ca 30 tim. / vecka. Erfarenhet och vetenskapliga studier visar att ett mer optimalt resultat ges om träningens omfattning är på den nivån.

Träningen ska utföras i hemmet och i barnomsorgen. Ett exempel på ett lyckat recept är att förskolan tränar 20tim/vecka och föräldrarna tränar 10tim/vecka. Detta fördelat på veckans sju dagar. I varje träningstimme ingår 15min rast för barnet. Teammöten och behandlingsmöten ingår förstås också i träningstiden. Ett rimligt tidsperspektiv är att träningen pågår i ca 2 år. Barnet kommer därefter att vara i behov av ett allmänt förhållningssätt grundat på träningen.