Att lära sig lära

Barn med autism är i första hand barn med inlärningssvårigheter. Vi vet att barn med autism kan lära, men behöver få lära sig på ett mer intensivt sätt, mer målinriktat och i fler steg än andra barn.

Det första barnet måste lära sig är att lära sig lära. Lära sig motivation, härmning på uppmaning, struktur och generalisering. Det som andra barn lär sig helt automatiskt måste våra barn träna för att för att lära sig. Det gäller allt och under dygnets alla vakna timmar. Det handlar om ett pedagogiskt synsätt.