Personal

Örjan Swahn, leg.psykolog och leg.psykoterapeut, har arbetat med funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna i 30 år. 1990 arbetade han vid professor Lovaas klinik för behandling av barn med autistiskt syndrom vid University of California at Los Angeles. Denna klinik är världsledande beträffande behandling vid autistiskt syndrom. Örjan har under många år ägnat sig åt handledning, konsultation och undervisning i Sverige speciellt med inriktning på beteendestörning, kommunikationsträning samt autistiskt syndrom.

Cynthia Kronvall Swahn  är fritidspedagog i botten. Hon har också läst vid Stockholms universitet och Specialpedagogiska institutionen - avancerad nivå. 

  • Introduktion till autism, utvecklingsstörning och beteendeanalys
  • Tillämpad beteendeanalys och teoretisk fördjupning
  • Forskningsmetodik - grundläggande begrepp inom TBA
  • Funktionell kartläggning och TBA
Cynthia har arbetat sedan 1990 med personer i olika åldrar inom LSS personkrets 1. Från 1994 har hon arbetat som konsult/handledare med IBT tillsammans med Örjan. Hon är även verksamhetsansvarig för båda gruppboendena samt daglig verksamhet inom företaget.


 

Foto på Örjan Swahn
Intervju med Örjan
 Namn: Örjan Swahn
 Titel Leg. Psykolog & Leg. Psykoterapeut
 Tele: 018-513440
 E-post: 


Foto på Robin Kronvall
 Namn: Robin Kronvall
 Titel Ekonomiansvarig
 Tele: 0704-614738
 E-post: robin.kronvall@habiliteringsinsats.se


Foto på Aria Aresti
 Namn: Aria Aresti
 TitelChefsekreterare
 Tele: 0707-830909
 E-post: sekreterare@habiliteringsinsats.se


Foto på Cynthia Kronvall Swahn
 Namn: Cynthia Kronvall Swahn
 Titel Fritidspedagog
 Föreståndare
 Tele: 018-513440
 E-post: 


Foto på Kristina Spence
 Namn: Kristina Spence
 TitelLeg. Psykolog
 Tele: 018-51 34 40
 E-post: kristina.spence@habiliteringsinsats.se