Litteraturtips

Lexhed, Jenny                                          Det räcker inte med kärlek

Maurice, Catherine                                   Let me hear your voice

Pryor, Karen                                            Skjut inte hunden!

Ramnerö, J och Törneke, N                      Beteendets ABC

Wadström, O                                           Att förstå och påverka beteendeproblem

Wadström, O                                           Sluta älta och grubbla

Wadström, O                                           Tvång