Lillgårdens Gruppbostad

Habiliteringsinsats startade i feb 06 Lillgårdens gruppbostad. Gruppbostaden inhyser två st lägenheter i en villafastighet i Bergsbrunna, ca 7 km sydost om centrala Uppsala. Vi erbjuder även dagligverksamhet för våra hyresgäster.
Vi på Habiliteringsinsats har genom vår handledare Leg. psykolog Örjan Swahn utvecklat ett inlärningspsykologiskt och beteendeterapeutiskt synsätt som syftar till att kunna ge våra hyresgäster god individuell omvårdnad, se till att primära behov så som mat, sömn och hygien mm är tillgodosedda på bästa sätt.


Vi jobbar även aktivt hela tiden med att utveckla fritidsaktiviteter, samspelsförmåga och kommunikationsfärdigheter.
Våra medarbetare har kompetensen och vanan att jobba med de lite svårare fallen och det är den målgruppen vi kommer att jobba med inom personkrets 1 LSS.


Gruppchef på Lillgården: Nicole Aresti
Föreståndare för Lillgården: Cynthia Kronvall Swahn


Allmänna frågor besvaras på telnr: 018-513440
 
Antalet lediga platser på Lillgården: 0